Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Moju pracovnú kariéru som začala v roku 1983 po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a po materskej dovolenke. Som matkou štyroch, dnes už dospelých detí. Svoje pracovné uplatnenie som 19 rokov venovala ochrane a tvorbe životného prostredia. Najprv ako odborná pracovníčka a vedúca oddelenia na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a neskôr ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody v Bratislave. Bola som spoluzakladateľkou a neskôr výkonnou riaditeľkou Asociácie priemyslu a ochrany prírody – APOP. Pod mojim vedením sa realizovali veľké projekty ako Revitalizácia Štrkoveckého jazera v Ružinove, či Zavodnenie Biskupického ramena. Popri svojej práci som si dopĺňala vzdelanie. Zameriavala som sa najmä na manažment, strategické a krajinné plánovanie.

V rokoch 1998 – 2006 som pôsobila ako členka poradného zboru ministra životného prostredia a ako odborne spôsobilá osoba pre EIA. Popri tom som sa aktívne zúčastňovala aj verejného života. Pôsobenie ako poslankyne a členky miestnej rady vo Vajnoroch ma na jedno funkčné obdobie priviedlo do pozície starostky Mestskej časti Bratislava-Vajnory. Tu som mohla zúročiť svoje skúsenosti a odborné znalosti. Mala som možnosť aktívne sa podieľať na ochrane a tvorbe nielen prírodného ale aj kultúrneho dedičstva. Po ukončení môjho pôsobenia starostky som prijala pre mňa veľkú výzvu pracovať ako špecialistka pre financovanie samosprávy v banke. Pohľad z opačnej strany na činnosť samosprávy a na financovanie rôznych investičných projektov ma utvrdil v tom, že naša politická sféra potrebuje skúsených a rozumných ľudí, nebojácnych pomenovať pravými menami dianie okolo seba a schopných zasadiť sa o veci verejné. Od roku 2009 som poslankyňou Zastupiteľstva BSK a v roku 2013 som vo voľbách obhájila svoju pozíciu. V roku 2012 som sa stala členkou SaS, kde pôsobím ako tím líderka pre životné prostredie. V súčasnosti pracujem ako manažérka a špecialistka v rámci svojej živnosti. 

Som zástancom harmonického rozvoja mesta s rešpektovaním trvalo udržateľných princípov zabezpečujúcich kvalitný život obyvateľom Bratislavského regiónu. Problémy mestských častí Bratislavy ale i celého mesta prerástli jeho hranice a ich riešenia sa musia hľadať nielen v regionálnom meradle. 

V tom istom roku som získala víťaznú cenu LeaDer 2012 Award, ktorú udeľuje skupina ALDE Výboru regiónov EÚ. Cenu som získala za úspešné presadzovanie práva a poukázanie na porušovanie práv v oblasti účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v Bratislavskom regióne, za odbornú prácu, úspešnú prezentáciu, obhajovanie záujmov verejnosti a za úspešný dialóg s občanmi.

Ctím si slobodnú vôľu jednotlivca dodržiavajúceho pravidlá a základné princípy ohľaduplného spolunažívania, rešpektujúceho historické, kultúrno-spoločenské a prírodné danosti našej krajiny. 


0 komentárov:

Zverejnenie komentára