Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Podporné stanovisko občanov k obnoveniu prevádzky plaveckého bazénu na SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave
Rešpekt pre zdravie 

Na základe mnohých diskusií s obyvateľmi mestských častí Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory a okolia sme aj s kolegom poslancom BSK Jurajom Laukom uvítali ochotu podporiť obnovu prevádzky plavárne na SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave. Funkčná plaváreň prispeje k možnostiam športovania a zdravého životného štýlu nielen študentov a obyvateľov internátu samotnej školy, ale ako aj v minulosti k podpore plávania širokej verejnosti. Rešpekt pre zdravie bol výskumný projekt, ktorý na vzorke 4552 študentov realizoval v roku 2013 Bratislavský samosprávny kraj. Výsledky atraktívne pre športovanie. S Jurajom Laukom sme poslanci za volebný obvod Rača a Vajnory a pre úspešnosť zámeru uvítame podporu občanov, právnických subjektov i športových klubov. Podporu môžete vyjadriť podpísaním sa k stanovisku, mailom alebo samostatným podporným listom na adresu uvedenú na podpisovom hárku. Podpisový hárok nájdete tu.

V najbližších týždňoch sa začínajú práce na príprave rozpočtu na nadchádzajúce obdobie a veríme, že spoločne sa podarí tento zámer zaradiť do rozvojového plánu kraja.

V Bratislave, kde žijú 2/3 obyvateľov kraja, je stále nedostatok krytých vodných plôch. V blízkosti SOŠ sa nachádza aj ďalšia stredná škola, policajná akadémia i vysoká škola, veľký internát a rozrastajúce sa mestské časti Vajnory a Rača. Len v priľahlých objektoch v majetku BSK sa denne pohybuje takmer 1 600 študentov a ubytovaných klientov internátu, v okolí je 15 základných a materských škôl a veľké zariadenie pre seniorov.
V minulosti bol bazén využívaný na plavecké kurzy i tréningy športovcov. Bol materským bazénom plaveckého klubu, konali sa v ňom rôzne súťaže vrátane svetového pohára v plutvovom plávaní. Slúžil aj verejnosti, najmä obyvateľom Vajnor, Východného a Rače. Pri SOŠ je jediné Centrum voľného času v zariadeniach BSK. CVČ vyvíja aktívnu činnosť, ktorú využívajú žiaci základných, stredných aj vysokých škôl. V areáli SOŠ v súčasnosti prebieha rekonštrukcia školského dvora – multifunkčné ihrisko, čo dáva ďalší predpoklad na pohybové aktivity mládeže, ako aj všeobecný rozvoj masového športu v rozvíjajúcej sa lokalite Rača a Vajnory. V prípade znovuotvorenia plavárne už teraz o jeho využitie prejavili záujem aj občania a mládež aj zo Svätého Jura.
V kombinácii s možnosťou ubytovania, stravovania a nového multifunkčného športového areálu by bol bazén vhodný aj pre školy v prírode, či rôzne sústredenia športových klubov. Školský areál je umiestnený na úpätí Malých Karpát, obkolesený pekným prostredím rybníkov Sprinzlovho majera. V blízkosti bazénu sú sídliská Komisárky a Račany Bianco, nové lokality Huštekle a Táborky a vyrastú ďalšie veľké sídliská, o. i. Račany Rosso a zástavba na Vajnorskom letisku.
Dopravne je školský areál i bazén dobre prístupný autom s možnosťou parkovania. Linka MHD č. 59 prepája Petržalku - Lúky 7, Lúky 2, širšie centrum mesta, Nové Mesto a Raču. Linka MHD č. 65 prepája Vrakuňu, Ružinov – Trnávku, Nové Mesto a Vajnory. V blízkosti je aj autobusová zástavka IDS – Vajnorský potok. Bezpečne sa dá k areálu dostať aj bicyklom z Rače po novej cyklotrase JURAVA až k BEZke s odbočením na ulicu Na pántoch. Z Vajnor bicyklom po Jurskej ceste poľnou cestu poza Lagermax cez areál ku BEZke a odtiaľ na ulicu Na pántoch. Poľnú cestu sponzorsky upraví vajnorské Poľnohospodárske družstvo, ktoré zámer tiež podporuje.
Je pravdepodobné, že dnešné technológie sú ďaleko efektívnejšie ako v roku 1981, kedy bola naprojektovaná technologická časť. V kombinácii s dobrým manažmentom i marketingom plaváreň bude istotne plne využívaná.
Podpisová akcia sa koná od 10. 7. 2014 do 10. 9. 2014. Pridajte sa aj vy a svojim podpisom podporte znovuotvorenie plaveckého bazéna pre lokalitu Rača, Vajnory a Svätý Jur. Viac informácii získate aj na občianskom portáli račan.sk v článku Plavecký bazén v Rači Na Pántoch alebo v časopise račan.sk výber 1/2014.

Kontakt:   Anna Zemanová, tel. 0905 386 130, zemanova.bsk@gmail.com
               Juraj Lauko, tel. 0911 217 492, jlauko@gmail.com
Adresa na doručenie hárkov: Anna Zemanová, Koncová 25 83107 Bratislava


Súvisiaci článok:


Podpisový hárok:
0 komentárov:

Zverejnenie komentára